Boligområde , Voksenkollen Oslo

 

Adresse:              Ullveien 12

Byggherre:          TH Haugsvei AS

Areal:                  5000m2

Status:                 Under prosjektering

Boligområde med 20 rekkehus og 3 leilighetsbygg i utfordrende bratt terreng på Voksenkollen. Høye krav til terrengtillpassing og fjernvirkning fra Tryvann.