Regulering boliger Voksenkolle, Ullveien 12

 

Adresse:                Ullveien 12

Byggherre:             TH Haugsvei AS

Areal:                     5900m2

Status:                    Under regulering

Omregulering av areal for allmennyttig formål til bolig. Prosjektering og regulering av 47 boliger i kombinasjon av blokk bebyggelse og rekkehus. Reguleringsproblematikk rund Markagrensa og høye krav til landskapsvern og fjernvirkning far nasjonale utsiktspunkt på Frognerseteren og Tryvann.