SJØFLYHAVNA KRO

 

Adresse:       Rolfsbukta Nord - Fornebu

Byggherre:   SPDE ASA

Areal:           ca. 200 m2 

Byggeår:      2009

Eksisterende serveringssted ble rehabilitert og oppgradert slik at det kunne holde helårsdrift Bygget er vernet og tiltak ble gjort for å opprettholde byggets karakter.