Boliger Fornebu , Rolfstangen Snarøya

 

Adresse:                Rolfstangveien 12-28

Byggherre:             Fornebu Boligspar As

Areal:                    1.200m2

Status:                    Ferdigstilt 2010

Boliger i overgangen mellom nye boligbebyggelse på Fornebu og eksisterende etablert småhusbebyggelse på Snarøya. 9 rekkehus med felles garsjekjeller og utearealer.