Reguleringsplan for Torggata Bad, Boliger

 

Adresse:                          Torgata 16

Byggherre:                       KS Torgata AS

Arkitekt prosjektering:        Mellbye arkitektur og intriør AS

Areal:                               11.000m2

Status:                               2014

Planen legger til rette for ny regulering for eiendommen tilpasset de aktiviteter som det i flere år har vært i gamle Torggata Bad