OM OSS

 
 

PI arkitekter arbeider innen et vidt spekter av arkitekturfaget,- fra idé-utvikling og arkitektonisk formgiving, areal- og samfunnsplanlegging til byggeteknisk og antikvarisk prosjekteringsarbeid.

Kontoret eies og ledes av Kristian Schønberg Kristensen og Irmelin Muri.  Partnernes erfaring utfyller hverandre. Kristian er utdannet sivilarkitekt fra NTH/NTNU 1996 og har i tillegg svennebrev som tømrer.  Kombinasjonen gir stor håndverksmessig forståelse og detaljkunnskap. Irmelin har eksamen fra Oslo Arkitekthøgskole 1987. Hun har lang erfaring innen både arkitektur og arealplan og har bl a vært reguleringsarkitekt for store deler av Forenbu-utbyggingen.

Yngre og entusiastiske ansatte tilfører kontoret nytenkning og impulser. Sammen gir det drivkraften til å skape innovative prosjekter. 

Vi utfører oppdrag både for profesjonelle og private byggherre og vektlegger arkitektur tilpasset ny teknologi og omkringliggende miljø

PI arkitekter følger en moderne nordisk arkitekttradisjon og vektlegger rasjonelle løsninger i kombinasjon med funksjonelle arkitektoniske opplevelser. Sammen med byggherren søker vi å utforme prosjekter som kan gi merverdi både teknisk, økonomisk og opplevelsesmessig.

PI arkitekter as er en videreføring av IDA arkitekter as som ble etablert i 2010. Endring i eierstruktur i 2017 resulterte i nytt navn og ny profil.

 

Verktøy:

PI arkitekter har sentral godkjenning for arkitektur-prosjektering og ansvarlig søker i alle tiltaksklasser, med god kunnskap om myndighetsbehandling av plan og byggesaker .

Vi er et BIM-basert kontor og bruker 3d-modelingsverktøyet ArchiCAD i vår prosjektering.