Reguleringsplan for Hoffsveien 47-49, Voksenkollen, Boliger

 

Adresse:                         Hoffsveien 47-49

Byggherre:                     OBOS Nye Hjem AS

Arkitekt prosjektering:     Lund Hagem Arkitekter AS

Areal:                             5000m2

Status:                            Under regulering

Reguleringsarbeid i samarbeid med Lund Hagem arkitekter AS. Tilpassing til eksisterende boligområdet og høye krav til gode boligforhold.